Tkalnia Zagadek

Regulamin

REGULAMIN

TKALNIA ZAGADEK

 

Poniższe warunki zostają zawarte między www.tkalniazagadek.pl – strona internetowa firmy:

Tkalnia Zagadek Michał Błaszczyk
Al. Tadeusza Kościuszki 1, lok. 1.01, 90-418 Łódź
NIP: 9471976099; REGON: 101816657,

a odbiorcą usługi:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji za pośrednictwem witryny www.tkalniazagadek.pl oraz zasady korzystania z usługi.

1.2. Każdy odbiorca usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem witryny. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do przekazania treści regulaminu innym członkom grupy zapisanym na daną godzinę.

1.3. Odbiorcy usługi są zobowiązani do korzystania z witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 1. REZERWACJA

2.1. Rezerwacja następuje za pośrednictwem witryny www.tkalniazagadek.pl.

2.2. Rezerwacja jest możliwa w zakładce „REZERWACJE”, która należy do witryny www.tkalniazagadek.pl.

2.3. Rezerwacja wybranego terminu następuje po wykonaniu następujących czynności w kolejnych podstronach witryny:

 1. wybór pokoju którego ma dotyczyć rezerwacja
 2. wybór dnia rezerwacji
 3. wybór godziny rezerwacji
 4. podanie danych osobowych użytkownika usługi (Imię, Nazwisko, Email, Numer telefonu komórkowego) oraz liczby osób, które wezmą udział w grze
 5. zaakceptowanie regulaminu gry oraz rezerwacji.

2.4. Po złożeniu rezerwacji użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie przesłane w ciągu 10 minut od złożenia rezerwacji. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia uprasza się użytkownika o kontakt telefoniczny z firmą Tkalnia Zagadek.

2.5. Potwierdzenie rezerwacji zawiera poniższe informacje:

 1. Nazwę pokoju
 2. Datę rezerwacji
 3. Godziny rezerwacji
 4. Cenę gry

2.6. Rezerwacje, w których wprowadzone dane są ewidentnie nieprawdziwe (np. losowe litery zamiast imienia i nazwiska, fałszywy numer telefonu) będą kasowane i traktowane są jako nieważne.

 1. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za grę jest możliwa za pośrednictwem gotówki, bądź vouchera. W przypadku płatności gotówką prosimy o przygotowanie jej przed przybyciem na miejsce gry.

3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestników dodatkową opłatą w wysokości 20 zł od każdej dodatkowej osoby po przekroczeniu limitu uczestników zdefiniowanych w opisie konkretnego scenariusza/gry.

 1.  OGÓLNE ZASADY GRY

4.1. Minimalny wiek, który umożliwia udział w rozgrywce to 14 lat. Gracze w wieku 14-16 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z co najmniej jedną osobą pełnoletnią.

4.2. Korzystanie z usług Tkalni Zagadek pod wpływem alkoholu bądź innych używek jest zakazane.

4.3. Każdy użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Tkalnia Zagadek nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.

4.4. Prosimy o pojawienie się na miejscu 10 minut przed rozpoczęciem rozgrywki. Da to czas na zapoznanie się z zasadami. Prosimy o punktualne przybycie do Tkalni Zagadek.

4.5. Czas gry jest ograniczony oraz zależny od pokoju. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.

4.6. Udział w grze jest niewskazany osobom cierpiącym na choroby serca, klaustrofobię, epilepsję, będącym w trakcie leczenia psychicznego.

4.7. Uczestnicy gry odpowiadają za wyposażenie pokoi w Tkalni Zagadek. Żadna z łamigłówek nie wymaga używania siły.

4.8. Do pomieszczeń gry nie można wnosić torebek, plecaków, urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych (telefonów, tabletów), żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, scyzoryków, broni palnej).

4.9. Gra jest monitorowana.