Regulamin

Poniższe warunki zostają zawarte między www.tkalniazagadek.pl – strona internetowa firmy:

Tkalnia Zagadek Michał Błaszczyk
Al. Tadeusza Kościuszki 1, lok. 1.01, 90-418 Łódź
NIP: 9471976099; REGON: 101816657,

a odbiorcą usługi:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji za pośrednictwem witryny www.tkalniazagadek.pl oraz zasady korzystania z usługi.

1.2. Każdy odbiorca usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem witryny. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do przekazania treści regulaminu innym członkom grupy zapisanym na daną godzinę.

1.3. Odbiorcy usługi są zobowiązani do korzystania z witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 1. REZERWACJA

2.1. Rezerwacja następuje za pośrednictwem witryny www.tkalniazagadek.pl.

2.2. Rezerwacja jest możliwa w zakładce „REZERWACJE”, która należy do witryny www.tkalniazagadek.pl.

2.3. Rezerwacja wybranego terminu następuje po wykonaniu następujących czynności w kolejnych podstronach witryny:

 1. wybór pokoju którego ma dotyczyć rezerwacja
 2. wybór dnia rezerwacji
 3. wybór godziny rezerwacji
 4. podanie danych osobowych użytkownika usługi (Imię, Nazwisko, Email, Numer telefonu komórkowego) oraz liczby osób, które wezmą udział w grze
 5. zaakceptowanie regulaminu gry oraz rezerwacji.

2.4. Po złożeniu rezerwacji użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie zostanie przesłane w ciągu 10 minut od złożenia rezerwacji. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia uprasza się użytkownika o kontakt telefoniczny z firmą Tkalnia Zagadek.

2.5. Potwierdzenie rezerwacji zawiera poniższe informacje:

 1. Nazwę pokoju
 2. Datę rezerwacji
 3. Godziny rezerwacji

2.6. Rezerwacje, w których wprowadzone dane są ewidentnie nieprawdziwe (np. losowe litery zamiast imienia i nazwiska, fałszywy numer telefonu) będą kasowane i traktowane są jako nieważne.

 1. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za grę jest możliwa za pośrednictwem gotówki, bądź vouchera. W przypadku płatności gotówką prosimy o przygotowanie jej przed przybyciem na miejsce gry.

3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestników dodatkową opłatą w wysokości 30 zł od każdej dodatkowej osoby po przekroczeniu limitu uczestników zdefiniowanych w opisie konkretnego scenariusza/gry.

 1.  OGÓLNE ZASADY GRY

4.1. Gracze w wieku poniżej 14 lat są zobowiązani do przystąpienia do gry z co najmniej jedną osobą pełnoletnią.

4.2. Korzystanie z usług Tkalni Zagadek pod wpływem alkoholu bądź innych używek jest zakazane. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia usługi takim osobom.

4.3. Każdy użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Tkalnia Zagadek nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.

4.4. Prosimy o pojawienie się na miejscu 10 minut przed rozpoczęciem rozgrywki. Da to czas na zapoznanie się z zasadami. Prosimy o punktualne przybycie do Tkalni Zagadek.

4.5. Czas gry jest ograniczony oraz zależny od pokoju. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.

4.6. Udział w grze jest niewskazany osobom cierpiącym na choroby serca, klaustrofobię, epilepsję, będącym w trakcie leczenia psychicznego.

4.7. Uczestnicy gry odpowiadają za wyposażenie pokoi w Tkalni Zagadek. Żadna z łamigłówek nie wymaga używania siły.

4.8. Do pomieszczeń gry nie można wnosić torebek, plecaków, urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych (telefonów, tabletów), żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, scyzoryków, broni palnej).

4.9. Tkalnia Zagadek nie odpowiada za uszkodzenia bądź zabrudzenia odzieży, obuwia i innych przedmiotów uczestników, a także nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie firmy rzeczy należące do uczestników.

4.10. Gra jest monitorowana.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 • 1

Administrator Danych Osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa działania podejmowane przez Tkalnię Zagadek Michał Błaszczyk z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 1 (dalej: Tkalnia Zagadek) w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony: www.tkalniazagadek.pl (dalej: Serwis lub strona internetowa) oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkowników strony internetowej Tkalni Zagadek.
 2. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
  − Administratorem Twoich danych osobowych jest Tkalnia Zagadek Michał Błaszczyk z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 1. − Twoje dane zbierane są w celach niezbędnych do świadczenia na Twoją rzecz usług i ze względu na prawnie uzasadniony interes Tkalni Zagadek, a jeżeli wyraziłeś taką zgodę – także w celach marketingowych, w tym w celu mailowego i telefonicznego informowania o promocjach, rabatach i wydarzeniach organizowanych przez Tkalnię Zagadek (art. 6 ust. 1 pkt.a, b i f RODO), twoje dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom.
  − Masz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, sprzeciwu, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  − Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Tkalnia Zagadek będzie przechowywać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (w zakresie przetwarzania danych do celu marketingowego) lub w celu w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  − Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  − W przypadku podania danych dziecka małoletniego, powyższe informacje odnoszą się również do danych małoletniego.
 3. Brak akceptacji przez użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z niektórych usług oferowanych przez Tkalnię Zagadek.
 4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Niepodanie niektórych danych może jednak uniemożliwić korzystanie z usług Tkalni Zagadek.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Tkalni Zagadek jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lodz@tkalniazagadek.pl.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 7. Dane osobowe podawane w formularzu dostępnym na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2

Pliki Cookies

 1. Strona internetowa korzysta z tzw. Cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Większość znanych przeglądarek internetowych udostępnia możliwość ograniczenia wykorzystywania, zablokowanie wykorzystywania lub usunięcie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 • 3

Postanowienia dodatkowe

 1. Tkalnia Zagadek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 3. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 02.08.2017 r.