Łódź, 30.11.2021

I. Organizator zbiórki

1. Organizatorem i koordynatorem zbiórki jest Tkalnia Zagadek Michał Błaszczyk z siedzibą w Łodzi, przy Al. T. Kościuszki 1 zarejestrowanym pod numerem NIP 9471976099, zwana dalej Organizatorem.

II. Cel zbiórki

1. Celem zbiórki jest wsparcie funkcjonowania Schroniska dla zwierząt Psiakowo w Piotrowicach przy ul. Piotrowice 24A. Zbiórka ma za zadanie zgromadzenie jak największej ilości karmy dla zwierząt oraz innych darów rzeczowych niezbędnych do polepszenia warunków bytowych zwierząt przebywających w tymże Schronisku.

III. Czas trwania i miejsce zbiórki

1. Zbiórka karmy i darów rzeczowych dla schroniska będzie trwała od 1 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. 2. Dary należy dostarczyć do siedziby firmy Tkalni Zagadek znajdującej się przy Al.T.Kościuszki 1 w Łodzi

IV. Zasady i przebieg akcji

1. Celem zbiórki jest zebranie darów dla zwierząt w postaci: karma mokra i sucha (minimum 2,5 kg) , środki higieniczne, legowiska, koce, podkłady higieniczne, zabawki, smycze, obroże, szelki, miski, żwirek dla kota, budki gąbkowe, smakołyki dla psów i kotów oraz wszystkie inne przydatne zwierzętom akcesoria.

2. Wyżej wymienione dary powinny być zdatne do użytku, nie mogą być zniszczone ani posiadać znacznych śladów użytkowania, muszą mieć ważny termin przydatności.

3. Zbiórka prowadzona będzie w formie datków w naturze (zbiórek rzeczowych).

4. Zbiórka prowadzona będzie na rzecz Schroniska dla zwierząt Psiakowo (Piotrowice 24A, Piotrowice).

5. Zbiórkę prowadzić będą pracownicy Tkalni Zagadek dla klientów firmy.

6. Klienci w zamian za dary otrzymają jednorazową zniżkę w wysokości 20 zł na grę w jednym z pokoi Tkalni Zagadek.

7. Zbiórka prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14.03.2014 roku (DZ. U. z 2017 roku, poz. 1223 ze zm.).

8. Z zebranych datków nie będą pokrywane żadne koszty zbiórki.

V. Zadania Organizatora

1. Do zadań Organizatora należy: – Przeprowadzenie zbiórki. – Dostarczenie darów do Schroniska dla Zwierząt Psiakowo (Piotrowice 24A). – Podsumowanie zbiórki.

VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w zbiórce dla zwierząt jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.

2. Zbiórka jest akcją charytatywną.

3. Każda osoba biorąca udział w zbiórce otrzyma zniżkę w wysokości 20 zł na grę w jednym z pokoi zagadek Organizatora.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora zbiórki.